Nauczyciele prowadzący odosobnienie

Czcigodny Chi Chern Fashi

chi_chern_fashi Po przyjęciu święceń od Mistrza Zhu Mo w Penangu (Malezja), Czcigodny Chi Chern Fashi studiował w Buddyjskiej Akademii Fo Guang na Tajwanie. W roku 1980 wziął udział w dwóch siedmiodniowych odosobnieniach pod kierunkiem Mistrza Szeng-jena oraz w praktyce postu w Instytucie Buddyjskiej Kultury (Wen Hua Guan). Rezultatem tych praktyk było głębokie doświadczenie duchowe potwierdzone przez Mistrza. Następnie Czcigodny Chi Chern powrócił do Malezji, gdzie nauczał medytacji. W 1986 roku otrzymał przekaz Dharmy od Mistrza Szeng-jena, zostając jego pierwszym spadkobiercą. Obecnie jest jednym z dyrektorów Malezyjskiego Instytutu Buddyzmu i jednym z najbardziej poważanych nauczycieli medytacji w Malezji i w Singapurze; regularnie prowadzi odosobnienia w krajach Azji Południowo-Wschodniej i w Stanach Zjednoczonych. W ciągu ostatnich lat Chi Chern Fashi prowadził odosobnienia w Chorwacji, Szwajcarii i w Polsce, gdzie jego bezpośredni sposób bycia, precyzyjne instrukcje oraz łagodny charakter wzbudziły wysokie uznanie.

Czcigodny Guo Yuan Fashi

Guo Yuan Fashi jest buddyjskim mnichem praktykującym w tradycji czan. W 1985 roku po raz pierwszy zetknął się z nauczaniem Mistrza Szeng-jena podczas siedmiodniowego odosobnienia w Nowym Jorku. Postanowił wówczas, że zostanie uczniem Mistrza jeszcze przed ostatecznym porzuceniem pracy w Toronto w Kanadzie i wyświęceniem na mnicha, które miało miejsce w 1987 roku na Tajwanie. Przez ponad dwadzieścia lat Guo Yuan Fashi towarzyszył Mistrzowi Szeng-jenowi jako jego tłumacz podczas różnych odosobnień czan w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Szwajcarii, Rosji i Meksyku.

W 1991 roku Guo Yuan Fashi studiował w Tajlandii przez 12 miesięcy buddyzm Theravady. Po ukończeniu tych studiów został wybrany opatem Centrum Medytacji Czan w Queens w Nowym Jorku i Centrum Odosobnień “Bęben Dharmy” w Pine Bush. Jego obowiązki obejmowały uczestnictwo w międzywyznaniowych ceremoniach, nauczanie medytacji i wygłaszanie wykładów na temat buddyzmu. W 2006 roku Guo Yuan Fashi został dyrektorem Międzynarodowego Centrum Medytacji organizacji Góra Bębna Dharmy na Tajwanie. W 2016 roku wrócił do Pine Bush aby ponownie zostać opatem tamtejszego Centrum Odosobnień. Biegle władając dialektem mandaryńskim języka chińskiego, wietnamskim i angielskim Guo Yuan Fashi prowadzi odosobnienia czan w wielu krajach.