Praktyka

Regularna praktyka czan w Warszawie 

Co piątek odbywa się praktyka czan w centrum Warszawy. Korzystamy z uprzejmości Warszawskiej Grupy Szambali, od której wynajmujemy salę do medytacji przy ul. Śniadeckich 20 m. 21 (pierwsza klatka po prawej po wejściu w bramę, IV piętro, można skorzystać z windy). Praktykę rozpoczynamy o 17:45; prosimy o przybycie kilka minut wcześniej (sala jest zazwyczaj otwarta od 17:30). Praktyka składa się z trzech półgodzinnych sesji medytacji oraz śpiewów. Czas trwania ok. 2 – 2,5 godziny.

Odosobnienia 

Wspólnota organizuje siedmio- i dziesięciodniowe okresy praktyki Czan poświęcone różnym metodom:

Zachodnie odosobnienie Zen (Western Zen Retreat®): 
Prosty monastyczny rozkład dnia pozwala umysłowi na stawienie czoła podstawowemu pytaniu “Kim jestem?” podczas kreatywnego wzajemnego zapytywania. Uczestnicy pracują w parach zgłębiając ten podstawowy koan. Intensywna koncentracja doprowadza do odsłonięcia siebie, które jest bardzo trudne do osiągnięcia w inny sposób. Rezultatem takiej praktyki może być głębokie poczucie jedności ze sobą, możliwy jest też bezpośredni wgląd w istotę bytu, w tradycyjnym Zen uważane za przedsionek Oświecenia. Czy takie doświadczenie ma miejsce czy nie , udziałem uczestników jest głębokie poszerzenie wiedzy o sobie i rozumienia innych. Odosobnienie jest odpowiednie zarówno dla początkujących jak i dla doświadczonych praktykujących.

Promieniejąca cisza – praktyka Cichej Iluminacji: 
To tradycyjne 7 dniowe odosobnienie zapewnia poważnie praktykującym czas i miejsce aby nauczyć się praktykować i utrzymywać metodę Cichej Iluminacji. Prosta a zarazem trudna , tworzy przestrzeń w której można doświadczyć otwarcia niosącego ze sobą spokój,  i znaleźć wolność, pokój i jasność. To nie jest ucieczka, ale metoda, która pozwala na efektywne zaangażowanie się w życie codzienne. Podczas prowadzonego w przyjaznej i wspomagającej atmosferze odosobnienia, poprzez praktykę, wykłady i indywidualne rozmowy prezentowane jest nauczanie i metody Mistrza Szeng-jena. Odosobnienie ma formę pełnego odosobnienia Czan, z rozpoczynającym się wcześnie rano rygorystycznym rozkładem medytacji i ćwiczeń, z okresami poświęconymi przygotowywaniem posiłków oraz utrzymaniem ośrodka medytacyjnego.

Odosobnienie z koanem: 
To odosobnienie koncentruje się na tradycyjnych koanach jako metody treningu. Kształt odosobnienia dostosowano do potrzeb i umysłów ludzi zachodu opierając się na nauczaniu Linczi (Linji), Hsu juna (Hsu Yun), Hakuina i Dogena, oraz zawiera także zarówno Chińskie jak i Japońskie podejście w nowoczesnej formie. Aby wziąć udział w tym odosobnieniu konieczne jest wcześniejsze uczestnictwo w odosobnieniu Czan lub Zachodniego Zen.

ciszyOprócz wyżej wymienionych, Wspólnota prowadzi też jednodniowe odosobnienia mające na celu podtrzymywanie i pogłębianie indywidualnej praktyki.

Więcej informacji na temat odosobnień w tradycji czan można znaleźć w książce “Rozświetlanie ciszy” Johna Crooka, Warszawa 1999.

Warto też sięgnąć po książkę Mistrza Szeng-jena pt. “Osiąganie umysłu Buddy”, która zawiera oryginalne wykłady z odosobnień, wygłoszone przez Mistrza dla jego uczniów na temat metod i problemów w praktyce. Są to odpowiedzi Mistrza na konkretne pytania bebendharmyuczniów. Książka szczegółowo omawia, co dzieje się na siedmiodniowym odosobnieniu: plan każdego dnia, praktykę, pozycję ciała, posiłki, rozmowy z Mistrzem. Jest tez kilka relacji uczniów. Jest to wspaniałe wprowadzenie do buddyzmu czan.

Wymienione książki można nabyć w dobrych księgarniach oraz u nas (czan@czan.org.pl).