Jednodniowe odosobnienia

dabrowskiego_1 Jednodniowe odosobnienia odbywają się w soboty, w godzinach od 9:00 do 16:00. Miejscem praktyki jest sala przy ulicy Śniadeckich 20 m. 21 w Warszawie (pierwsza klatka po prawej po wejściu w bramę, IV piętro, można skorzystać z windy). Praktyka składa się z sesji medytacji siedzącej, chodzonej, pokłonów oraz śpiewów. Odtwarzana jest również mowa Dharmy jednego z naszych nauczycieli. Około godz. 12:00 spożywany jest posiłek złożony z potraw przyniesionych przez uczestników odosobnienia. Można uczestniczyć w całości praktyki lub też w jej pierwszej bądź drugiej części (tzn. od 9:00 do godz. 12:30 lub od godz. 13:00 do 16:00).

Jednodniowe odosobnienie przebiega zgrubsza według poniższego planu:

09:00 – 09:40 ćwiczenia
09:45 – 10:45 medytacja siedząca (z krótką przerwą po pół godziny)
10:45 – 10:55 medytacja chodzona
10:55- 11:55 medytacja siedząca
12:00 – 12:30 posiłek
12:30 – 13:00 przerwa
13:00 – 14:10 mowa Dharmy
14:20 – 15:00 medytacja siedząca
15:05 – 15:30 rozmowa