30-dniowe odosobnienie czan lato 2023

30-dniowe odosobnienie czan odbędzie się w dniach od 20 lipca do 19 sierpnia 2023 roku w Dłużewie. Poprowadzi je Czcigodny Chi Chern Fashi. Szczegółowe informacje dotyczące tego odosobnienia można znaleźć tutaj.