28-dniowe odosobnienie czan lato 2022

Następne 28-dniowe odosobnienie czan odbędzie się w dniach od 23 lipca do 20 sierpnia 2022 roku w Dłużewie. Poprowadzi je Czcigodny Chi Chern Fashi. Szczegółowe informacje dotyczące tego odosobnienia można znaleźć tutaj.