49-dniowe odosobnienie czan latem 2024 roku

49-dniowe odosobnienie czan odbędzie się w dniach od 13 lipca do 31 sierpnia 2024 roku w Dłużewie. Poprowadzi je Czcigodny Chi Chern Fashi. Szczegółowe informacje dotyczące tego odosobnienia można znaleźć tutaj.