Odosobnienie czan 20 lipca – 19 sierpnia 2023

ZAPRASZAMY NA ODOSOBNIENIE CZAN
prowadzone przez
CZCIGODNEGO MISTRZA CHI CHERNA
od 20 lipca do 19 sierpnia 2023 w Dłużewie

W dniach od 20 lipca do 19 sierpnia 2023 roku Czcigodny Chi Chern Fashi poprowadzi 30-dniowe odosobnienie w tradycji czan. Odosobnienie odbędzie się w Dłużewie w Domu Plenerowym Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Rozpocznie się ono 20 lipca (czwartek) o godz. 19:00 mową Mistrza Chi Cherna i zakończy się 19 sierpnia (sobota) o godz. 10:00.

Warunkiem wstępnym przyjęcia na odosobnienie jest co najmniej pół roku doświadczenia w praktyce medytacji buddyjskiej oraz odbycie przynajmniej jednego intensywnego (tzn. co najmniej pięciodniowego) odosobnienia. Można wziąć udział w siedmiu, dziewięciu, czternastu, szesnastu, dwudziestu jeden, dwudziestu trzech lub trzydziestu dniach odosobnienia, w każdym wypadku rozpoczynając praktykę od pierwszego, dziesiątego, siedemnastego lub dwudziestego czwartego dnia odosobnienia.