Odosobnienie czan 25 lipca – 22 sierpnia 2020

ZAPRASZAMY NA ODOSOBNIENIE CZAN
prowadzone przez
CZCIGODNEGO MISTRZA CHI CHERNA
od 25 lipca do 22 sierpnia 2020 w Dłużewie

W dniach od 25 lipca do 22 sierpnia 2020 roku Czcigodny Chi Chern Fashi poprowadzi 28-dniowe odosobnienie w tradycji czan. Mistrzowi towarzyszyć będzie nauczyciel Czcigodny Guo Yuan Fashi. Odosobnienie odbędzie się w Dłużewie w Domu Plenerowym Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Rozpocznie się ono 25 lipca (sobota) o godz. 19:00 mową Mistrza Chi Cherna i zakończy się 22 sierpnia (sobota) o godz. 10:00.

Warunkiem wstępnym przyjęcia na odosobnienie jest co najmniej pół roku doświadczenia w praktyce medytacji buddyjskiej oraz odbycie przynajmniej jednego intensywnego (tzn. co najmniej pięciodniowego) odosobnienia. Można wziąć udział w siedmiu, czternastu, dwudziestu jeden lub dwudziestu ośmiu dniach odosobnienia, rozpoczynając w każdym wypadku od dnia 25 lipca.