Odosobnienie czan 23 lipca – 20 sierpnia 2022

ZAPRASZAMY NA ODOSOBNIENIE CZAN
prowadzone przez
CZCIGODNEGO MISTRZA CHI CHERNA
od 23 lipca do 20 sierpnia 2022 w Dłużewie

W dniach od 23 lipca do 20 sierpnia 2022 roku Czcigodny Chi Chern Fashi poprowadzi 28-dniowe odosobnienie w tradycji czan. Mistrzowi towarzyszyć będzie nauczyciel Czcigodny Guo Yuan Fashi. Odosobnienie odbędzie się w Dłużewie w Domu Plenerowym Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Rozpocznie się ono 23 lipca (sobota) o godz. 19:00 mową Mistrza Chi Cherna i zakończy się 20 sierpnia (sobota) o godz. 10:00.

Warunkiem wstępnym przyjęcia na odosobnienie jest co najmniej pół roku doświadczenia w praktyce medytacji buddyjskiej oraz odbycie przynajmniej jednego intensywnego (tzn. co najmniej pięciodniowego) odosobnienia. Można wziąć udział w siedmiu, czternastu, dwudziestu jeden lub dwudziestu ośmiu dniach odosobnienia, rozpoczynając w każdym wypadku od pierwszego, ósmego, piętnastego lub dwudziestego drugiego dnia odosobnienia.