Odosobnienie czan 27 lipca – 17 sierpnia 2019

ZAPRASZAMY NA ODOSOBNIENIE CZAN
prowadzone przez
CZCIGODNEGO MISTRZA CHI CHERNA
od 27 lipca do 17 sierpnia 2019 w Dłużewie

W dniach od 27 lipca do 17 sierpnia 2019 roku Czcigodny Chi Chern Fashi poprowadzi 21-dniowe odosobnienie w tradycji czan. Mistrzowi towarzyszyć będzie nauczyciel Czcigodny Guo Yuan Fashi. Odosobnienie odbędzie się w Dłużewie w Domu Plenerowym Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Rozpocznie się ono 27 lipca (sobota) o godz. 19:00 mową Mistrza Chi Cherna i zakończy się 17 sierpnia (sobota) o godz. 10:00.

Warunkiem wstępnym przyjęcia na odosobnienie jest co najmniej pół roku doświadczenia w praktyce medytacji buddyjskiej oraz odbycie przynajmniej jednego intensywnego (tzn. co najmniej pięciodniowego) odosobnienia. Można wziąć udział w siedmiu, czternastu lub dwudziestu jeden dniach odosobnienia, rozpoczynając w każdym wypadku od dnia 27 lipca.