Nauczyciel

Odosobnienie poprowadzi Simon Child, który w 2000 roku otrzymał przekaz Dharmy od Mistrza Szeng-jena. Simon  praktykował  zarówno pod kierunkiem Johna Crooka, jak i Mistrza Szeng-jena. Od wielu lat prowadzi odosobnienia w Europie i w Nowym Jorku – część z nich prowadził wspólnie z Johnem Crookiem, część zaś samodzielnie.

simon