Szczegółowe informacje o odosobnieniu

Jak zgłosić się na odosobnienie?

Proszę wysłać zgłoszenie i przedpłatę. Zgłoszenie należy przesłać listownie do 24 czerwca 2022 roku na adres:

Paweł Rościszewski
ul. Promienna 12
05-540 Zalesie Górne

lub emailem na adres:

budwod@budwod.com.pl

Przedpłaty należy dokonać do 24 czerwca 2022 roku na konto podane poniżej. Przedpłata oznacza rezerwację miejsca na odosobnieniu, jeśli limit miejsc nie zostanie do tego momentu wyczerpany.

Opłata za udział w odosobnieniu

Opłaty za udział w odosobnieniu są następujące:

  • Za udział w 28 dniach odosobnienia opłata wynosi 4900 zł, przedpłata 2500 zł.
  • Za udział w 21 dniach odosobnienia opłata wynosi 4000 zł, przedpłata 2000 zł.
  • Za udział w 14 dniach odosobnienia opłata wynosi 2900 zł, przedpłata 1500 zł.
  • Za udział w 7 dniach odosobnienia opłata wynosi 1600 zł, przedpłata 800 zł.

Brakującą kwotę, po uprzednim przekazaniu na konto przedpłaty, należy wpłacić do dnia 1 lipca 2022 roku. Osobie rezygnującej z powodów losowych z uczestnictwa w odosobnieniu wszelkie wpłacone na konto Związku pieniądze zostaną zwrócone pod warunkiem, że rezygnacja zostanie zgłoszona do 1 lipca 2022. W wypadku późniejszej rezygnacji opłata nie zostanie zwrócona.

Konto, na które należy dokonywać wpłat:

właściciel konta: Związek Buddystów Czan
bank: PKO BP I Oddział Warszawa
adres banku: ul. Henryka Sienkiewicza 12/14, 00-010 Warszawa
numer konta: PL 78 1020 1013 0000 0002 0129 2572
kod swift: BPKO PL PW

Proszę pamiętać, że wszelkie opłaty i koszty przelewu ponosi wpłacający.

Darowizna

Można również dokonać wpłaty dowolnej kwoty na wyżej podane konto na rzecz osób pragnących wziąć udział w odosobnieniu, które z powodu trudnej sytuacji materialnej nie są w stanie ponieść kosztów uczestnictwa.

Zasady akceptowania uczestników

W kwalifikacji na odosobnienie pierwszeństwo będą miały osoby zgłaszające się na 28 dni, potem na 21 dni, następnie zgłaszające się na 14 dni i wreszcie zgłaszające się na 7 dni. Wśród osób zgłaszających się na tą samą liczbę dni o pierwszeństwie decydować będzie data dokonania przedpłaty. Każda osoba, która zostanie zakwalifikowana na odosobnienie, będzie niezwłocznie poinformowana o tym fakcie. Do 5 lipca 2022 roku zostanie ustalona lista uczestników oraz lista rezerwowa. Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane na odosobnienie w razie rezygnacji osób umieszczonych na liście uczestników. Osobom niezakwalifikowanym na odosobnienie wpłacone przez nie kwoty zostaną w całości zwrócone.

Dojazd

Osoby przyjęte na odosobnienie proszone są o dotarcie do Dłużewa w dniu 23 lipca do godz. 17.00. Mapa dojazdu na miejsce odosobnienia znajduje się tutaj.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w dojeździe do Dłużewa i/lub w powrocie do Warszawy po zakończeniu odosobnienia, poinformuj nas o tym wstawiając znak “X” w odpowiednim miejscu na zgłoszeniu na odosobnienie.

Jeśli osób potrzebujących pomocy z dojazdem i powrotem będzie więcej, wynajmiemy autobus (lub minibus), który z centrum Warszawy wyjedzie 23 lipca o godz. 16:00. Powrót do centrum Warszawy przewidujemy 20 sierpnia około godz. 12:00 (wyjazd z Dłużewa około godz. 10:30). Koszt dowozu w obie strony wynajętym środkiem transportu wynosi ok. 80 zł, płatne na miejscu (podróż w jedną stronę – ok. 40 zł).

Praktyka

  • Każdy dzień rozpoczyna się pobudką o godz. 4:00 rano i kończy się o godz. 22:00 ciszą nocną. Wypełnia go wiele okresów medytacji, w czasie których poszczególne rundy formalnej praktyki trwają 45 minut, a także ćwiczenia fizyczne, spotkania indywidualne z nauczycielem, wykłady oraz praca.
  • Wykłady będą tłumaczone z języka chińskiego na polski oraz na angielski. Wszelkie informacje i zalecenia osób prowadzących będą ogłaszane w języku polskim i angielskim.
  • Każdemu uczestnikowi zostanie przypisany pewien rodzaj pracy. Może to być np. opieka nad ołtarzem w sali Dharmy, sprzątanie sali Dharmy, jadalni, korytarzy, toalet, zmywanie naczyń po posiłkach, praca w ogrodzie i inne.

Uwagi

  • Posiłki na odosobnieniu są wyłącznie wegetariańskie.
  • Osoby, które mają trudną sytuację materialną, mogą ubiegać się o zniżki w opłacie za odosobnienie. Prośbę o zniżkę można dołączyć do zgłoszenia.
  • Nie jest konieczne zabieranie ze sobą śpiwora, maty oraz poduszki do medytacji. Na miejscu każdy otrzyma pościel od właściciela obiektu oraz maty i poduszki od organizatorów odosobnienia. Jeśli jednak używasz ławeczki do medytacji zabierz ją ze sobą.