Chi Chern Fashi 2008 teksty

Mowy Dharmy otwierają się po kliknięciu w nowej zakładce


Mowa pierwsza – otwarcie odosobnienia

Mowa druga – poranek pierwszego dnia

Mowa trzecia – wieczór pierwszego dnia

Mowa czwarta – poranek drugiego dnia

Mowa piąta – wieczór drugiego dnia

Mowa szósta – poranek trzeciego dnia

Mowa siódma – wieczór trzeciego dnia

Mowa ósma – poranek czwartego dnia

Mowa dziewiąta – wieczór czwartego dnia

Mowa dziesiąta – poranek piątego dnia

Mowa jedenasta – wieczór piątego dnia

Mowa dwunasta – poranek szóstego dnia

Mowa trzynasta – wieczór szóstego dnia