21-dniowe odosobnienie czan

W dniach od 27 lipca do 17 sierpnia 2019 roku w Dłużewie odbędzie się 21-dniowe odosobnienie, które poprowadzi Czcigodny Chi Chern Fashi. Więcej…